ANBI status

ANBI status

Stichting Summit Research heeft een ANBI-status.

Een instelling die de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status heeft, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Daarnaast zijn giften aan een ANBI instelling aftrekbaar van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Raadpleeg de website van de belastingdienst voor nadere informatie over de fiscale regels voor ANBI instellingen.

RSIN en contactgegevens

Ons fiscale nummer, RSIN nummer is 864696620
Contactgegevens:
Adres: Tormentillaan 2, 9413 AW Beilen
Telefoonnummer: 06-47494611
E-mail: bestuur@summit-research.org
Website: summit-research.org

Doelstelling

Summit Research wil een bijdrage leveren aan innovatief tandheelkundig onderzoek en daarmee tandheelkunde op een hogere niveau brengen. Door dit onderzoek meer zichtbaar te maken voor de buitenwereld wil Summit Research dat steeds meer tandartsen met name de bio-emulatieve benadering in de restauratieve tandheelkunde leren kennen en toepassen.

Om deze bijdrage te kunnen verwezenlijken heeft de stichting als doel:

  • Het verwerven van fondsen voor onafhankelijk tandheelkundig onderzoek.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Het onderzoek gaat met name over restauratieve tandheelkunde en is erg praktisch gericht. Een voorbeeld van een onderzoek dat mede is bekostigd door de stichting, gaat over de bruikbaarheid van een adhesief als deze over de houdbaarheidsdatum is. Hieruit kwam naar voren dat het adhesief na 2 jaar over de datum, nog steeds goed bruikbaar is. Dit kan een kostenbesparing opleveren in de praktijk maar ook een verminderde belasting voor het milieu.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het geven van voorlichting
  • het verzorgen van publicaties
  • het verzorgen van cursussen
  • het houden van lezingen en voordrachten
  • het organiseren van seminars, symposia, excursies, reizen, tentoonstellingen en soortgelijke evenementen

De activiteiten voor de komende tijd zijn gericht op het verder uitbreiden van de naamsbekendheid, het verstevigen van de groep en het verder inrichten van de website. Tevens gaan de onderzoeken door zodat er een continue flow is van nieuwe innovatieve informatie voor de bezoekers van de website.

Verslag uitgeoefende activiteiten

In het jaarverslag worden de uitgeoefende activiteiten op hoofdlijnen beschreven. De activiteiten publiceren we ook op deze website en op onze social media platformen. Bovendien stellen we members van onze community via nieuwsbrieven op de hoogte van nieuwe activiteiten en ontwikkelingen.

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording van Stichting Summit Research is terug te vinden in het jaarverslag.

Schuiven naar boven