Organisatie

Stichting Summit Research is officieel notarieel opgericht op 22 december 2022.

De stichting heeft als doel:

  1. Het verwerven van fondsen voor onafhankelijk tandheelkundig onderzoek.
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het geven van voorlichting
  • het verzorgen van publicaties
  • het verzorgen van cursussen
  • het houden van lezingen en voordrachten
  • het organiseren van seminars, symposia, excursies, reizen, tentoonstellingen en soortgelijke evenementen

De stichting heeft een bestuur en geen winstoogmerk. De bestuursleden en onderzoekers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Gelden die worden verkregen worden voor het grootste deel besteed aan aankoop van apparatuur voor onderzoek.   

Bestuur

Het bestuur van Stichting Summit Research heeft 3 bestuursleden die voor voor onbepaalde tijd zijn benoemd.

Voorzitter: dr. Marco Gresnigt
Penningmeester: dr. Jappe Buijs
Secretaris: dhr. Stephan van der Made

Contactgegevens

Adres: Tormentillaan 2, 9413 AW Beilen
Telefoonnummer: 06-47494611
E-mail: bestuur@summit-research.org
Website: summit-research.org

Overige gegevens

KvK nummer: 88571513
RSIN nummer: 864696620
Summit Research heeft een ANBI status. Lees meer via deze link.

Schuiven naar boven