Missie en visie

Missie en visie

Missie

Wij zijn een enthousiaste groep (inter)nationaal tandheelkundig onderzoekers die doormiddel van onafhankelijk onderzoek de tandheelkunde naar een hoger niveau wil krijgen.

Visie

Ons streven is om de uitkomsten van ons onderzoek te verspreiden onder tandartsen. Daarnaast willen we geld inzamelen voor het bekostigen van onze onderzoeken door middel van donaties.

Doelstelling

Tandartsen voorzien van onafhankelijke onderzoeksresultaten waardoor zij patiënten beter kunnen behandelen.

Strategie

We zijn tot nu toe bezig geweest om een goede groep onderzoekers te verenigen in onze stichting. Ook hebben we de steun gekregen van internationale top onderzoekers in de tandheelkunde. De komende tijd werken we verder aan de website en gaan we informatiefilms maken. Tevens proberen we via social media  meer bekendheid te genereren zodat steeds meer tandartsen onze website regelmatig bezoeken.

Schuiven naar boven